ΑΝΟΙΚΤΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΔΩΡΕΑΝ
Αποκτήστε ενα σοβαρό επαγγελματικό πλεονέκτημα σωστά!
Μετα την αυτο-εγγραφή σας, όλες οι πληροφορίες!
Δημιουργήστε ή μάθετε να δημιουργείτε τα δικά σας εξ αποστάσεως μαθήματα, διαγωνίσματα ή εικονικές διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας!
Αφορά όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο της τηλεκπαίδευσης. Εκπαιδευτικούς, εταιρείες, φροντιστήρια, φοιτητές, γραφίστες, animators κτλπ. Είναι ΔΩΡΕΑΝ!